Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: å være skeiv der jeg bor

Lag en kort dokumentarfilm om det å være skeiv der du bor. Jobb først med filmen i grupper, og reflekter deretter individuelt over prosessen og temaet. Oppdraget er en øvelse i å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave.

Til inspirasjon

Se dokumentarfilmen Bygdehomo fra 2018 (18 min). I filmen møter vi Bjørn-Tore, som er tilbake i hjembygda Volda for å delta på Norges første Bygdepride. Julia Dahr og Julie Lunde Lillesæter har ansvar for manus og regi.

Arbeidsoppdrag

Del klassen i mindre grupper. Hver gruppe skal lage en kort dokumentar på maks ti minutter. Dokumentaren skal handle om det å være skeiv i den bygda eller den byen dere bor i.

Gruppene bør, så langt som mulig, unngå å bruke de samme intervjuobjektene som andre grupper.

Research

Sett dere grundig inn i fagartikkelen "Seksuell orientering" og fagartikkelen "Hva er kjønnsmangfold?".

Søk etter nettartikler som handler om skeive i nærmiljøet deres og ulike problemstillinger knyttet til det å være skeiv.

Sett dere også inn i hva som kjennetegner sjangeren .

Vinkling og medvirkende

Velg en på den historien dere vi fortelle. Historien kan for eksempel handle om

  • å «komme ut av skapet» overfor familie og venner der dere bor

  • hvordan skeive kan finne en kjæreste der dere bor

  • hvordan det er å ha skeive foreldre der dere bor

  • bruk av nedsettende uttrykk om skeive på skolen eller på fotballbanen og hvordan dette blir opplevd dersom en selv er skeiv

  • religiøse og kulturelle problemstillinger knyttet til det å være skeiv der dere bor

  • diskriminering av skeive i arbeidslivet og foreningslivet

  • hvordan folk på hjemstedet deres ser på pride-parader og bruk av pride-flagg

Når dere har valgt en vinkling, må dere finne og gjøre avtaler med aktuelle deltakere i dokumentaren. Forklar hva opptakene skal brukes til.

Manus, storyboard og produksjonsplan

Lag et grovmanus for den historien dere vil fortelle. Juster manuset underveis dersom dere oppdager nye sider ved historien.

Lag en som forteller hvor og når opptakene skal gjøres, og hvem som har ansvar for hva (avtaler, regi, lyd, foto, klipping osv.).

Husk at en dokumentar ikke bare er et videointervju, men en filmfortelling. Bruk dokumentaren Bygdehomo som inspirasjon når det gjelder form og innhold. Lag et som viser de scenene dere vil ha med i filmfortellingen.

Lag også en som støtte for den som skal filme.

I planleggingsarbeidet bruker dere malene i læringsressursen "Maler til planlegging av film".

Opptak

Gjør opptak utendørs – da slipper dere å tenke på lyssetting. Bruk helst et videokamera, men det går også an å gjøre opptak med mobiltelefon dersom dere ikke har tilgang til kamera. Husk å gjøre mange filmopptak, og sjekk underveis at de opptakene dere har gjort, er gode. Det er bedre med for mye råopptak enn for lite.

I en dokumentar er det viktig med god lyd. Derfor bør dere bruke en ekstern mikrofon dersom dere har tilgang til det.

Her er noen tips:

Klipping og lagring

Bruk storyboardet som støtte når dere klipper. Klipp filmen til en sammenhengende filmfortelling. Dersom dere ønsker det, kan dere legge på et musikkspor. Legg inn tittel på filmen, og legg inn en tekst til slutt med produksjonsopplysninger og kreditering av medvirkende.

Dere finner gode klippetips i artikkelen "Kontinuitetsklipping".

Lagre filmen i mpg4-format.

Individuell refleksjon

Vis filmen i klassen og be om tilbakemelding fra læreren og medelever.

Deretter lager hver elev en skriftlig refleksjonsrapport som et individuelt arbeid. I rapporten beskriver du prosessen og produktet. Reflekterer over valgene dere gjorde underveis i produksjonsprosessen. Reflekter også over hva du lærte om det å være skeiv i den byen eller den bygda du bor i.

Hvis du vil, kan du bruke malen nedenfor som støtte i skrivearbeidet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 22.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet