Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser en scene fra Idiotene

Lars von Triers film Idiotene (1998) er et klassisk eksempel på en dogmefilm som utfordrer samfunnets syn på det anormale. Filmen framstår som improvisert, og med et halvdokumentarisk preg. Her skal du analysere scenen der Karen vender hjem.

En vennegjeng samles i et gammelt hus for å leke "idioter". De utfordrer både samfunnet rundt seg og seg selv når de framstår som "gale" eller utviklingshemmede og ikke følger normene som gjelder for vanlig sosial adferd.

I forbindelse med et kafébesøk møter de Karen. Hun er rotløs og melankolsk og lar seg fascinere av den løsslupne gleden blant "idiotene". Derfor slutter hun seg til gruppen.

Gruppelederen bestemmer at alle medlemmene må vise sin gruppesolidaritet gjennom en konfrontasjon med de menneskene som står dem nærmest. I scenen ovenfor vender Karen tilbake til familien sin. En av kvinnene fra kollektivet følger henne hjem og blir vitne til det som skjer.

Oppgaver

  1. Hvilke karakterer møter vi i dette klippet, og hvordan framstilles de?
  2. Beskriv miljøet handlingen foregår i.
  3. Hvordan er stemningen i rommet når Karen kommer inn?
  4. Hvilke filmatiske virkemidler bruker von Trier for å formidle denne stemningen?
  5. Hvordan formidler von Trier Karens tanker og følelser?
  6. Begrepet "idiot" ble tidligere brukt om personer som var sinnssyke eller mentalt tilbakestående. Hvorfor tror du von Trier har valgt å bruke nettopp dette begrepet som tittel på filmen?
  7. Hvilke typiske trekk fra konseptet "dogmefilm" finner du i dette klippet?

Relatert innhold

Dogmefilmene ønsker å være en motvekt til kommersiell filmindustri og lages med enkelt utstyr. Handlingen foregår på ett sted og uten forflytning i tid.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 17.01.2018

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet