Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Psykiske lidelser

Noen mennesker har så store psykiske utfordringer at de sliter med å fikse dagliglivet, skole eller arbeid. Her kan du lære mer om ulike psykiske lidelser.

1. Depresjon

 1. Hva er forskjellen på å være trist, lei seg og deprimert?

 2. Hva er symptomene på depresjon?

 3. Hva kan være risikofaktorer for å få en depresjon?

 4. Hvordan vil du kommunisere med, tilby støtte til og vise omsorg for en person som er deprimert?

2. Tvangslidelse (OCD)

 1. Hva er tvangslidelse?

 2. Hva er tvangstanker?

 3. Hva er tvangshandlinger?

 4. Hva bør du gjøre dersom du er plaget av tvangslidelse?

3. Bipolar lidelse

 1. Hva er en bipolar lidelse?

 2. Hvilke utfordringer kan en som har bipolar lidelse, møte i hverdagen?

 3. Hvordan kan du kommunisere med, hjelpe og støtte en som har bipolar lidelse?

4. Paranoid schizofreni

 1. Hva er kjennetegn ved symptomene på paranoid schizofreni?

 2. Hva er en psykose?

 3. Forklar hva en vrangforestilling og en hallusinasjon er. Gi eksempler.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 24.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet