Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mange unge ser jevnlig pornografiske mediefortellinger på nettet. Hvordan påvirker slike fortellinger selvbildet ditt og måten du kommuniserer på?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva pornografi er, og hvor utbredt bruk av pornografi er blant unge
  • forstå hvordan pornografiske framstillinger påvirker synet på kropp og seksualitet
  • kunne utforske og reflektere over pornofisering av kommunikasjon i sosiale medier