Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med kortfilmene Nattrikken og Woke?

Studer scenografi i kortfilmene Nattrikken og Woke?, og snakk sammen om hvordan vi bør reagere når vi ser andre bli trakassert. Nattrikken ble nominert til Oscar for beste kortfilm.
To personer sitter på en benk. Den ene er kortvokst og har en parykk på hodet. Den andre er sminket og kledd som en kvinne. Foto.

Før du ser Nattrikken

Studer stillbildet fra kortfilmen Nattrikken. Hvilke tanker gjør du deg om de to personene på bildet?

Se Nattrikken

Se kortfilmen Nattrikken på bibliotektjenesten Filmbib.

For å se filmer på Filmbib må du skaffe deg Bibliotekkortet på sidene til Nasjonalbiblioteket.

Gruppesamtale om trakassering

Sitt sammen i grupper på fem elever.

Lag på forhånd fem lapper der hver lapp representerer en av karakterene i kortfilmen Nattrikken. Karakterene er

 • trikkefører Ebba

 • transkvinnen Ariel

 • mann som prøver å sjekke opp Ariel

 • vennen til han som prøver å sjekke opp Ariel

 • anonym trikkepassasjer

Medlemmene i gruppesamtalen trekker en lapp hver før samtalen begynner.

 1. Beskriv etter tur de følelsene dere tror oppstår hos "deres" filmkarakter, etter det som skjer på nattrikken.

 2. Hvorfor har noen har behov for å trakassere mennesker de opplever som "annerledes", tror dere?

 3. Har dere selv opplevd eller vært vitne til trakassering på bussen eller trikken? Del erfaringer med de andre i gruppa.

 4. Hvordan taklet dere denne situasjonen?

 5. Hvordan skulle dere ha ønsket at dere hadde taklet situasjonen?

 6. Avslutt gruppesamtalen med å se kortfilmen Woke? på bibliotektjenesten Filmbib.

Scenografi og rekvisitter i Nattrikken og Woke?

Scenografi handler om å designe visuelle rom der handlingen i filmen kan utspille seg. Målet med scenografien og rekvisitter er å berøre publikum emosjonelt og å bygge opp under det som skjer i filmen.

 1. Kortfilmen Nattrikken ble spilt inn på kveldstid i desember 2019 på Gråkallbanen i Trondheim. Banen går fra Byåsen til Trondheim sentrum. Hvordan er disse kulissene med på å bygge opp under stemningen i filmen?

 2. I kortfilmene Nattrikken og Woke? foregår handlingen i et "lukket rom", nemlig på trikken. Hvilken betydning har det for hendelsesforløpet og karakterutviklingen i filmen?

 3. Både på teater og i film er kostymer en viktig del av scenografien. Hva forteller klærne om hovedkarakterene i de to filmene?

 4. I siste scene i Nattrikken tar Ebba på seg Ariels parykk, mens Ariel tar av seg hårnettet. Hvordan tolker dere denne scenen?

Relatert innhold

Kortfilmen Nattrikken handler om fordommer og mobbing, men også om mot og styrke.

Kortfilmen Woke? handler om å være oppmerksom på det som skjer rundt deg, og om å tørre å stille kritiske spørsmål.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.10.2023

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet