Hopp til innhold

Fagstoff

Seksuell orientering

Hvilken seksuell orientering har jeg? Er jeg homofil, bifil, heterofil, panfil, aseksuell eller noe annet? Svaret på det kan du få når du tenker på hvem du føler deg tiltrukket av og forelsket i.
To personer holder hånden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Seksuell identitet

Seksualiteten din, eller den seksuelle identiteten din, er et uttrykk for tiltrekning. Ofte kalles det også legning eller orientering. Noen finner tidlig ut om de blir tiltrukket av ett kjønn, begge kjønn, alle kjønn eller ingen kjønn. Andre bruker litt tid på å finne den seksuelle identiteten sin.

Menneskets forelskelser er forskjellige. Hver og en bestemmer selv over sine følelser og hvilke kjønn de blir tiltrukket av.

Lytt til forelskelsen

Det er tiltrekningen eller forelskelsen din som avgjør hvilken seksuell orientering du har, ikke de seksuelle erfaringene dine. Hvis du er jente og har hatt en seksuell aktivitet med en gutt, betyr ikke det automatisk at du er heterofil. Eller hvis du er jente og har hatt en seksuell aktivitet med ei jente, betyr ikke det automatisk at du er lesbisk. Det er forskjell mellom tiltrekning (forelskelse) og praksis (erfaringer). Det er forelskelsen din som gir deg hint om hvilken seksuell orientering du har. Vi trenger med andre ord ikke seksuelle erfaringer for å vite hvilken seksuell orientering vi har.

Seksuell orientering og kjønn

Seksuell orientering må ikke forveksles med kjønnsidentitet. Seksuell orientering handler om tiltrekning. Kjønnsidentitet handler om hva slags kjønn du opplever at du er: mann, kvinne, trans eller ikke-binær. Du kan lese mer om kjønnsidentitet i artikkelen "Hva er kjønn?" på NDLA.

Flere mennesker går og bærer på et stort regnbueflagg nedover gaten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulike seksuelle orienteringer

Det finnes et mangfold av seksuelle orienteringer, eller filer som de også kan kalles. Fil (philos) er et gresk ord og betyr "kjærlighet". Du har kanskje hørt det i ordet filosofi? Filosofi betyr "kjærlighet til kunnskap".

Homofil

Begrepet homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety "samme" eller "lik", og fil som betyr "kjærlighet". Å være homofil betyr å forelske seg i samme kjønn som sitt eget. De av oss som tiltrekkes av personer med samme kjønn, kan definere oss som homofile. Det er vanlig å kalle kvinnelige homofile for lesbiske, men ordet homofil kan også benyttes. Homofile har samme rett som heterofile til å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2009.

Heterofil

Begrepet heterofil kommer fra de greske ordene heteros som betyr "ulik" og fil som betyr "kjærlighet". Å være heterofil betyr å forelske seg i et annet kjønn enn sitt eget. De av oss som tiltrekkes av personer med et annet kjønn enn oss selv, kan definere oss som heterofile.

Skeiv

Noen ønsker ikke å dele mennesker inn i kategorier eller båser basert på seksuell orientering. Skeive ønsker å utfordre forestillinger om at det bare finnes to kjønn og heterofil seksuell orientering. Ordet skeiv er en norsk oversettelse av det engelske ordet "queer". Heteronormativitet er et nøkkelbegrep innen det teoretiske perspektivet "skeiv teori" ("queer-teori"). Mange mener queer og skeiv er mer inkluderende ord enn lesbisk, homofil eller bifil. Ungdomsorganisasjonen til FRI — Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – kaller seg for eksempel Skeiv Ungdom.

Panfil

Pan kommer av gresk og betyr "alle". Noen ønsker å bruke pan-begrepet for å framheve at det finnes flere enn to kjønn og vil ikke kalles bifile. Panfile blir forelsket i andres personlighet uavhengig av kjønn, orientering, etnisk bakgrunn og funksjonsevne med mer.

Polyfil

Polyfil eller polyamorøs blir ofte forkortet til "poly." Å være poly betyr å ha et forpliktende kjærlighetsforhold som inkluderer mer enn to personer. Et poly-forhold kan bestå av bare kvinner, bare menn, begge kjønn eller alle kjønn. Med poly-forhold hører det flertrofasthet. Det vil si at en over lengre tid har et kjæresteforhold til flere samtidig, hvor alle de involverte kjenner til og aksepterer de andre forholdene.

Aseksuell

Aseksuelle mennesker har ikke behov for seksualitet, og noen har kjent dette fraværet som sin seksuelle identitet hele livet. Aseksualitet er en tilstand, mens sølibat er et valg. De som lever i sølibat, har av ulike grunner bestemt seg for å avstå fra seksuelle aktiviteter. Å oppleve seg som aseksuell vil derimot bety at man ikke føler seksuell tiltrekning.

Demiseksuell

Demiseksuelle personer har en seksuell orientering som er avhengig av sterk følelsesmessig tilknytning for å tenne på en person. Deres følelser er ikke avhengig av noe bestemt kjønn. Demiseksuelle praktiserer ikke one-nights-stand og trenger sterk emosjonell tiltrekning for å gjøre noe seksuelt med et annet menneske.

Forkortelser

Mye innen seksualitet blir forkortet med en bokstav. Ordene for seksuelle orienteringer som lesbisk, homofil og bifil blir forkortet med L, H og Bi. Disse brukes ofte innen politikk og av aktivister. Seksuell erfaring har også fått forkortelser. KSK brukes om "kvinner som har sex med kvinner" og MSM brukes om "menn som har sex med menn". Begrepene KSK og MSM handler om seksuell praksis, ikke seksuell orientering. For eksempel kan en ung mann ha delt en enkeltstående seksuell erfaring med en annen ung mann.

Ordlister

Det er mange seriøse aktører som har laget lange ordlister som blant annet forklarer ord på seksuelle orienteringer.

Bufdir: LHBTIQ-ordlisten til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Skeiv Ungdom: Skeiv fra A–Å

Norges lover. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskning

Orienteringsskalaen

Senere forskning sier at seksuelle orienteringer ikke er motpoler, men heller glidende overganger mellom ytterpunktene heterofil og homofil. Man kan kalle det en orienteringsskala. Det betyr at du for eksempel kan føle at du tilhører litt fra flere filer.

Statistikk

Gjennom tre årganger med holdningsundersøkelser (2008, 2013 og 2017) har spørsmålet "Føler du deg tiltrukket av personer av samme kjønn?" blitt stilt. Når vi slår sammen "i noen grad" og "i stor grad", var det i 2017 rundt 10 % av befolkningen som svarte at de er tiltrukket av personer av samme kjønn. Dette utgjør over 500 000 LHB-personer i Norge.

Ønsker du å snakke med noen?

Alle kommuner skal ha et helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år. På Helsestasjon for ungdom (HFU) kan du snakke om alt, blant annet seksuelle orienteringer. Andre spørsmål og svar-tjenester er Ung.no og Ungdomstelefonen. Der kan du være anonym hvis du ønsker det, når du chatter eller snakker.

Hvis du opplever mobbing eller diskriminering på grunn av den seksuelle orienteringen din, har du krav på å få hjelp på skolen. I Norge har vi nulltoleranse for mobbing. Også arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering (1998). Likestillings- og diskrimineringsombudet skal sikre at disse lovene blir fulgt i Norge.

ung.no

ungdomstelefonen.no

Repetisjonsquiz

Kilder

Anderssen, N., Eggebø, H., Stubberud, E. og Holmelid, Ø. (2021). Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020. Bergen: Universitetet i Bergen

Anderssen, N. og Malterud, K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse

Gram, K.H. (2021). 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykiske helse. Oslo/Kongsvinger: SSB

CC BY-SASkrevet av Stine Kühle-Hansen.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet