Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kjønnsmessig og seksuelt mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til begreper som beskriver kjønnsmessig og seksuelt mangfold
  • kunne reflektere over utfordringer som er knyttet til det å være annerledes i mediesamfunnet
  • kunne gjennomføre kritisk analyse av mediefortellinger som handler om kjønn og seksuell orientering
  • kunne skape egne mediefortellinger som bidrar til respekt og toleranse