Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen Hvem er Katharina

Hvordan er underholdningsmediene med på å forme selvbildet og identiteten vår? Hvordan bidrar filmkarakterer til å befeste stereotypier om homofile? Og hvorfor er animasjonsfilm godt egnet til å formidle tanker og følelser?

Før du ser filmen

Se filmen

Se animasjonsfilmen Hvem er Katharina på bibliotektjenesten Filmbib.

For å se filmer på Filmbib må du skaffe deg Bibliotekkortet på sidene til Nasjonalbiblioteket.

Oppgaver til filmen

Jente med briller, blå genser og brunt hår sitter i en sofa. Bak henne er en filmplakat med bilde av skuespilleren Marilyn Monroe. Illustrasjon.

1. Medier og forbilder

 1. Lag ei liste over personer du ser på som forbilder. Hvilke egenskaper har disse personene som du også gjerne skulle ha hatt? Hvor mange av de forbildene du har notert, er personer du er blitt kjent med via tv, film eller sosiale medier? Del gjerne det du har notert, med en medlev, og reflekter sammen over det dere har skrevet.

 2. Er det noen av disse forbildene som får deg til å føle at du ikke strekker til? Nevn eksempler og forklar hvorfor.

 3. Katharina er opptatt av personer hun ser på film og tv. Hvordan påvirker disse personene Katharinas forståelse av egen seksuell orientering?

 4. I en artikkel i Nettavisen viser Vilde Holta Røssland til at det florerer med om homofile i film og tv-serier (Røssland, 2020). Finn eksempler og beskriv hva som kjennetegner måten homofile menn og kvinner ofte blir framstilt på i underholdningsmediene.

2. Hva er identitet?

Sjekk om du kan noen vanlige begreper som blir brukt når vi snakker om identitet.

3. Seksuell orientering og psykisk helse

Et utsnitt på et kinolerret som viser kvinnebryster. Illustrasjon.

Helga Eggebø ved Nordlandsforskning ledet arbeidet med en intervjuundersøkelse mellom LHBTIS-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive) i Norge. Hun forteller at det å kjenne seg annerledes er en erfaring folk skildrer helt fra ung alder, og som vedvarer gjennom livet (Gjengedal, 2019).

 1. Hva er det som gjør at Katharina føler seg annerledes?

 2. Hvordan påvirker dette Katharinas livsutfoldelse og psykiske helse?

 3. Hvilke knep bruker hun når angsten vil ta overhånd?

 4. Filmen slutter med at Katharina får seg kjæreste. Diskuter med en medelev: Må alle ha en kjæreste for å leve et godt liv?

4. Fra animasjon til vanlig film

I filmen Hvem er Katharina blir animerte tegninger og fortellerstemme brukt til å gi oss innsikt i hva Katharina tenker og føler. I en vanlig spillefilm formidler skuespillere dette ved hjelp av replikker og mimikk.

Nå skal dere prøve å lage en animert scene fra filmen om til vanlig spillefilmscene. Jobb sammen i grupper på fire elever.

Studer filmscenen som varer fra cirka 2:12 til 3:00. Lag et bildemanus av denne scenen. I bildemanuset beskriver dere hva som skjer, og hva karakterene i filmen gjør og sier. Lag en skisse som viser de bildeutsnittene dere ønsker, dette skal være en støtte for den som skal filme scenen.

En i gruppa skal spille rollen som Katharina, en annen rollen som venninnen hennes. Den tredje skal filme, og den fjerde skal sørge for god lyd. Opptaket kan gjerne redigeres i etterkant dersom dere har god tid og tilgang til et redigeringsprogram.

Vis filmscenen i klassen og diskuter i fellesskap:

 • Klarte dere å formidle Katharinas tanker og følelser i den filmsnutten dere lagde?

 • Hva fungerte bra?

 • Hva fungerte dårlig?

 • Hvorfor kan det være lettere å formidle tanker og følelser ved hjelp av animasjon?

Kilder

Gjengedal, K. (2019, 5. desember). Kva kjenneteiknar skeive liv? Kilden. https://kjonnsforskning.no/nb/2019/12/kva-kjenneteiknar-skeive-liv

Røssland, V. H. (2020, 14. desember). James Corden slaktes: – Det florerer av homofile stereotyper. Nettavisen. https://www.nettavisen.no/livsstil/james-corden-slaktes-det-florerer-av-homofile-stereotyper/s/12-95-3424061388

Relatert innhold

Animasjonsfilmen Hvem er Katharina? handler om å finne sin egen identitet som homofil og om å tørre å være den man er.

Hva er seksuell orientering, og hvilke ulike seksuelle orienteringer finnes det?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 13.03.2024

Læringsressurser

Mediefortellinger om kropp, helse og seksualitet