Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv, og hvordan vi takler livets opp- og nedturer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva psykisk helse handler om, og kjenne til noen psykiske lidelser
  • forstå hvorfor minoritetsstress kan utfordre psykisk helse
  • kunne foreta en kreativ tolking av en mediefortelling om minoritetsstress
  • reflektere over positive og negative sider ved det å synliggjøre psykiske utfordringer i mediene
  • beskrive hvordan mediefortellinger kan bidra til å synliggjøre hvordan det er å leve med tvangstanker