Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for kroppslig mangfold, men også bidra til stereotypier og fordommer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kunne reflektere over utfordringer som er knyttet til det å være annerledes i mediesamfunnet
  • kunne avdekke mulige stereotypier og fordommer i mediefortellinger som handler om annerledeshet
  • analysere mediefortellinger som bidrar til respekt og toleranse