Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Analyse av fiksjonsfilm

Ferdigheter i filmanalyse hjelper deg å forstå fiktive mediefortellinger som blir fortalt ved hjelp av lyd og levende bilder. Filmspråket er forskjellig fra verbalspråket. Kortfilmer, spillefilmer og fjernsynsserier har sin særegne dramaturgi.

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell