Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva et anslag er, og forstå hvilken funksjon anslaget har i en film
  • kunne gjennomføre en næranalyse av en kort filmsekvens
  • forstå hvilken funksjon lyssetting, kontraster og farger har i film noir-sjangeren
  • kunne utforme et enkelt storyboard med utgangspunkt i en filmsekvens