Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kjønnsroller og samliv på film

Mange norske filmer handler om familieliv og kjønnsrollemønstre. Hvordan har framstillingen av kvinnerollen og forholdet mellom menn og kvinner endret seg i norsk filmhistorie fra 1940-årene og fram til i dag?
Mann og kvinne sitter tett sammen i sofaen og ser på tv. Hun har fjernkontrollen i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filmhistorien og endringer i diskursen

er mønstre i måten vi forstår verden på. Disse mønstrene tvinger fram en versjon av sannhet eller en virkelighetsoppfatning som går på bekostning av andre måter å se verden på.

I disse oppgavene skal du jobbe med diskursanalyse av fiksjonsfilm. I diskursanalyser undersøker vi hvordan form og innhold i en tekst skaper eller reproduserer bestemte virkelighetsbilder. I en slik analyse kommenterer vi også hvordan samfunnet setter en ramme for teksten, altså skal du svare på hva som er den sosiale og kulturelle konteksten for teksten.

Filmer gjenspeiler virkelighetsoppfatningen i tida og samfunnet de er blitt til i. Derfor er det interessant å studere hva filmer fra ulike epoker i filmhistorien fra 1940-tallet og fram til i dag avslører om synet på kjønnsroller og samliv i Norge .

Oppgave 1

Husmorfilmene var timelange reklamefilmer som ble vist gratis for husmødre på kino på 1950-tallet.

Se de første ti minuttene av dette programmet om husmorrollen på 1950-tallet:

 • Hvordan er kvinneidealet i husmorfilmene?
 • Hvordan framstilles mannen i husmorfilmene?

Oppgave 2

Mange filmer om kvinner er laget av menn. Men i 1949 debuterte Edith Carlmar som regissør med filmen Døden er et kjærtegn. Det var den første gangen en norsk kvinne regisserte en spillefilm.

Her kan du se et klipp fra filmen, det varer i 3 minutter:

 • Hvilket syn på kvinnerollen møter vi i klippet fra filmen Døden er et kjærtegn (1949)?

 • På hvilken måte er denne filmen både en representant for og et brudd med måten samlivet mellom mann og kvinne ble skildret på på 50-tallet?

Oppgave 3

Anja Breiens film Hustruer (1975) er blitt omtalt som en feministisk film.

Se et klipp fra filmen fra 10:34 til 14:00:

 • Hvordan skildres kvinnerollen på 1970-tallet, og hvilke problemstillinger knyttet til kjønnsroller og samliv tar denne filmen opp?

Oppgave 4

På 2000-tallet er Norge blitt et flerkulturelt samfunn. 16 år gamle Nisha lever i to parallelle verdener. Ute med venner er hun ei vanlig norsk ungdomsjente. Men hennes pakistanske foreldre har strenge regler for ekteskap og samliv. Filmen Hva vil folk si er regissert av Iram Haq.

Se et klipp fra filmen fra 13:30 til 20:08:

 • Hvilke problemstillinger om kvinnerollen og samlivet mellom mann og kvinne blir tatt opp i filmen Hva vil folk si (2017)?

 • Hva forteller denne filmen om Norge anno 2017?

Oppgave 5

Ninjababy er en norsk komedie fra 2021. Rakel oppdager at hun er blitt gravid etter en one night stand. Hun er 23 år og ønsker ikke å påta seg morsrollen.

Se et klipp fra filmen fra 01:29:24 til 01:39:07:

 • Hvordan blir mannens rolle i familielivet framstilt i filmscenen fra Ninjababy (2021)?

 • Hva forteller klippet om synet på kjønnsroller og samliv i Norge anno 2021?

Oppgave 6

Diskuter i klassen:

 • Hva forteller diskursen i disse filmene om endringer i synet på kjønnsroller og samliv i det norske samfunnet de siste hundre årene?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å sementere, eller låse fast, normer og verdier i et samfunn?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å endre normer og verdier i et samfunn?

Relatert innhold

Hva betyr begrepet diskurs, og hvordan bruker vi det i møte med ulike tekster?

Hvordan skaper og gjenspeiler språk og tekst bestemte virkelighetsbilder? Her får du tips til hvordan du kan gjøre en diskursanalyse.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 25.03.2024

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm