Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Mediefortellinger om "de andre"

Mediefortellinger påvirker måten vi forstår verden på, og tankene vi gjør oss om andre folkeslag og kulturer. Fortellingene kan skape respekt og forståelse for mennesker som er ulike oss selv. Men de kan også bidra til å skape og opprettholde stereotypier og fordommer mot "de andre".

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"