Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Tekstteorier og analysemodeller

En tekstanalyse er en systematisk undersøkelse av en tekst. Tekster kan undersøkes på ulike måter, avhengig av hvilket teoretisk perspektiv vi velger å legge til grunn. Dette emnet handler om ulike tekstteorier og analysemodeller som du kan bruke i møte med medietekster.

Læringsressurser

Tekstteorier og analysemodeller