Hopp til innhold

Fagstoff

Skrivemal som støtte i filmanalyse

Denne skrivemalen er et eksempel på hvordan du kan strukturere en skriftlig filmanalyse. Den kan du bruke når du blir bedt om å analysere en film eller et fjernsynsdrama, uten at oppdraget er mer spesifisert.
En ung kvinne og en ung mann sitter i en kinosal og noterer i et skrivehefte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Generelle råd

Alle skriftlige analyser skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Hver del bør inneholde kortere avsnitt med mellomtitler som illustrer poengene i analysen.

I norskfaget får du gode tips til hvordan du kan bygge opp et avsnitt i en analyse.

Velg en film eller serie

Velg gjerne en av disse fiksjonsfilmene som utgangspunkt for analysen:

Bruk malen for å utforske opplevelsen du har av filmen

Bruk malen nedenfor til å øve deg i å strukturere en skriftlig filmanalyse.

Skriv sammenhengende i malen, og eksporter til slutt de ulike avsnittene som et sammenhengende dokument. Dette dokumentet må du videreutvikle og redigere i etterkant.

Problemstilling: Hvordan er fortelleteknikk, dramaturgi og virkemidler med på styre din opplevelse av filmen?

Avgrens: Formuler din egen problemstilling innledningsvis som hjelp til å avgrense arbeidet med utforskingen av filmen.

Ikke alle punktene i malen vil være like aktuelle. Det kan være enkelte virkemidler i en film som er spesielt viktige. Da bør du utdype disse og heller utelate andre. En del punkter kan gjerne slås sammen og ses i sammenheng. Er det for eksempel en sammenheng mellom bruk av bildeutsnitt og dramaturgi? Er lyssettingen og iscenesettelsen knyttet til en bestemt stil eller sjanger?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal.
Sist faglig oppdatert 23.02.2022

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm