Hopp til innhold

Veiledning

Skrivemal som støtte i filmanalyse

Denne skrivemalen er et eksempel på hvordan du kan strukturere en skriftlig filmanalyse. Den kan du bruke når du blir bedt om å analysere en film eller et fjernsynsdrama, uten at oppdraget er mer spesifisert.

En ung kvinne og en ung mann sitter i en kinosal og noterer i et skrivehefte. Foto.

Generelle råd

Alle skriftlige analyser skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Hver del bør inneholde kortere avsnitt med mellomtitler som illustrer poengene i analysen.

I norskfaget får du gode tips til hvordan du kan bygge opp et avsnitt i en analyse: Innledning og oppbygging av avsnitt i en litterær analyse

Velg en film eller serie

Velg gjerne en av disse fiksjonsfilmene som utgangspunkt for analysen:

Bruk malen for å utforske opplevelsen du har av filmen

Bruk malen nedenfor til å øve deg i å strukturere en skriftlig filmanalyse.

Skriv sammenhengende i malen, og eksporter til slutt de ulike avsnittene som et sammenhengende dokument. Dette dokumentet må du videreutvikle og redigere i etterkant.

Problemstilling: Hvordan er fortelleteknikk, dramaturgi og virkemidler med på styre din opplevelse av filmen?

Avgrens: Formuler din egen problemstilling innledningsvis som hjelp til å avgrense arbeidet med utforskingen av filmen.

Ikke alle punktene i malen vil være like aktuelle. Det kan være enkelte virkemidler i en film som er spesielt viktige. Da bør du utdype disse og heller utelate andre. En del punkter kan gjerne slås sammen og ses i sammenheng. Er det for eksempel en sammenheng mellom bruk av bildeutsnitt og dramaturgi? Er lyssettingen og iscenesettelsen knyttet til en bestemt stil eller sjanger?

Sist faglig oppdatert 23.02.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale