Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet analyse av fiksjonsfilm

Fiksjonsfilmer er oppdiktede fortellinger fortalt ved hjelp av filmspråk. Filmspråket er forskjellig fra verbalspråket. Kortfilmer, spillefilmer og fjernsynsserier har sin særegne dramaturgi. Hva kan du om dette emnet?
Gammel filmframviser. Foto.

Hva har du lært om analyse av fiksjonsfilm?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg vet hva en fiktiv mediefortelling er.

  • Jeg kjenner til og kan forklare filmatiske begreper og kan anvende slike begreper i næranalyse av filmscener.

  • Jeg kan reflektere over hvordan og hvorfor en filmkarakter endrer seg i løpet av fortellingen.

  • Jeg kan forklare likheter og forskjeller mellom fortelleteknikker i fiksjonsfilmer og litterære fortellinger

  • Jeg kjenner til ulike dramaturgiske modeller og kan bruke disse i analyse av spillefilmer, kortfilmer og fjernsyndramaer.

  • Jeg kan reflektere over sammenhengen mellom form og innhold i fiksjonsfilmer, og over hvordan fiksjonsfilmer avspeiler samfunnsforhold og påvirker kulturelle normer.

Sjekk om du kan fagbegrepene

kjenner du begrepene?

begrep

begrep

begrep

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.02.2022

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm