Hopp til innhold

Oppgave

Patos i traileren til Kongens nei

Patos i traileren til Kongens Nei

  • Gi en kort beskrivelse av hvilke filmatiske virkemidler som er brukt i traileren.
  • På hvilken måte brukes appellformen patos til å vekke publikums følelser?
  • Hvilke følelser sitter du selv igjen med etter å ha sett traileren?
Sist faglig oppdatert 07.07.2017
Skrevet av Tina Andersson Jensen
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Analyse av fiksjonsfilm

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale