Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

En god leder?

I denne oppgaven skal dere reflektere over og vurdere hva som kjennetegner en god leder. Oppgaven kan løses individuelt, men egner seg også godt som gruppearbeid.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Kvinne i forgrunnen på et gruppemøte. Foto.

Oppgave

  1. Hva mener vi med ledelse?

  2. Lag en liste over fem til ti egenskaper dere mener er viktige for en god leder.

  3. Ta utgangspunkt i noen dere synes er en god leder. Reflekter over lederens arbeidsoppgaver og lederstil. Begrunn hvorfor dere ser på denne lederen som en god leder.

  4. Lag gjerne en presentasjon som oppsummerer det dere har kommet fram til i de forrige oppgavene. Presenter for klassen.

Tips

Lytt gjerne til intervjuer med ulike ledere før dere velger lederen dere vil ta utgangspunkt i.

Podkasten Lederliv

Sist oppdatert 11.05.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Personale og ledelse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale