Hopp til innhold

Fagstoff

Personalet og ledelsen

For å nå målene sine må bedrifter ta gode markedsstrategiske valg. Dette krever kompetent styring fra ledelsen, noe som innbefatter at personalet må bli inkludert i prosessen på en god måte. Vellykket markedsføring bygger på en god markedsstrategi, og da er personalet og ledelsen viktig.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personalet og ledelsen

Personalet og ledelsen har en viktig rolle for at en virksomhet skal kunne ta gode valg og nå målene sine. På hvilke måter har personalet og ledelsen direkte innvirkning på forhold som har med markedsføring å gjøre?

Personalet og ledelsen i en virksomhet er en viktig ressurs. Verdien av personalet og ledelsens kvalifikasjoner, evner og kunnskap kan omtales som humankapital.

Ved strategiske beslutninger, som ved valg av målgrupper og ved måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, er personalet og ledelsen viktig. Personalet og ledelsens rolle kan videre påvirke etterspørsel og virksomhetens omdømme og posisjon i markedet.

Tenk over

Hva tror du kan være viktige forutsetninger for at personalet og ledelsen skal kunne yte sitt beste og tilføre verdi til en virksomhet?

Personalet

For at menneskene i en virksomhet skal yte sitt beste og tilføre virksomheten verdi, må de ha riktig kompetanse ut fra hvilke oppgaver de skal utføre. Det er derfor viktig at ledelsen i en virksomhet sørger for å ansette mennesker med den kompetansen virksomheten trenger, og at kompetansen videreutvikles og tilpasses når behovene i virksomheten endrer seg.

Virksomheten må også ha systemer som ivaretar den enkelte ansatte både faglig og sosialt, slik at trivselen blir så høy som mulig. Trivsel på arbeidsplassen sørger for større produktivitet og høyere kvalitet på arbeidet. Med tanke på hvor stor del av livet vårt vi tilbringer på jobb, forstår vi at det er viktig at vi skal trives.

Mange produkter og produksjonsteknikker kan kopieres, men relasjonene mellom menneskene i en virksomhet og kundene deres er mye vanskeligere å kopiere. Vi er alle forskjellige, og hvordan vi bygger relasjoner til andre, varierer avhengig av de ulike personlighetene våre. En tilnærming som er naturlig for noen, kan bli veldig kunstig for andre. Hver enkelt ansatt må derfor få øve på hvordan de best kan bygge relasjoner, ut fra sin egen personlighet.

Personalets rolle kan være svært viktig for kundenes kjøpsopplevelse. For eksempel kan en dyktig selger med god produktkunnskap i mange tilfeller være avgjørende for om kunden handler noe. En god kjøpsopplevelse vil også kunne føre til økt sannsynlighet for gjenkjøp, som igjen kan legge grunnlaget for langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

En viktig oppgave for ledere er å motivere og ivareta personalet. Et personale med god produktkunnskap, serviceinnstilling og engasjement vil ha stor betydning for en virksomhet.

Åpne bilde i et nytt vindu

Ledelsen

På samme måte som personalet er ledelsen en svært viktig ressurs. For at en virksomhet skal fungere og være god å jobbe i, må den ledes. Å lede kan omtales som å nå en virksomhets mål gjennom andre. Det å nå mål er viktig i markedsføring, og god ledelse er i så måte viktig.

Det finnes flere ulike lederroller, og noen viktige lederoppgaver er

  • å planlegge og kontrollere

  • å organisere

  • å administrere og motivere

  • å ta beslutninger

  • å informere og kommunisere

Tenk over

På hvilke måter tror du ledelse kan ha direkte innvirkning på ulike markedsføringsforhold?

Ledelse har direkte innvirkning på flere forhold som har med markedsføring å gjøre. Blant annet har ledelsen en viktig rolle i strategiske beslutninger som valg av målgrupper og måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på. Å analysere, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å skape og opprettholde kundeforhold er noe av det som er viktig i markedsføring og ledelse.

En viktig lederoppgave er å sørge for godt samarbeid og en fornuftig arbeidsdeling. For eksempel er en stor virksomhet som McDonald's avhengig av å ha gode arbeids- og stillingsinstrukser, slik at alle vet hva de skal gjøre, og slik at de jobber mot felles mål.

Ledere har en viktig oppgave i å motivere, lære opp og ivareta personalet, som igjen kan gi positive ringvirkninger til kundene. Vi kan si at god ledelse er med på å legge et viktig grunnlag for en "god spiral". Et motivert og fornøyd personale med god produktkunnskap yter mer i sin kontakt med kunder, noe som igjen er viktig for at en virksomhet skal kunne lykkes.

BI-professor Anders Dysvik forteller i et intervju at alle mennesker har et grunnleggende behov for å få det beste ut av seg selv. Dette kan komme til syne ved at vi er engasjert i jobben og har en indre motivasjon. Indre motivasjon har i følge Dysvik tre kilder:

  • Autonomi innebærer at man i størst mulig grad får lov til å være involvert, til å ta beslutninger og til å gjøre ting som oppleves som viktig for en selv.

  • Mestringsopplevelser innebærer at man får til noe og får gjøre noe som man selv kjenner at man er god på, og som gjerne også anerkjennes av andre.

  • Gode relasjoner innebærer at man har gode relasjoner til kollegaer og til lederen sin. Man ser kanskje at det man gjør har betydning for andre.

Lyshåret kvinne kledd i svart, sittende i en intervjusituasjon. Bakgrunnen har et blåskjær og enkelte lyskilder med ulik styrke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Ung kvinne smiler og ser opp på snakkeboble med teksten "Markedsføring og ledelse". Ved siden av henne er det seks ulike ikoner: ropert, lyspære, tannhjul, stigende graf, globus og mobiltelefon. Illustrasjon.
Markedsføring og ledelse

Ledelse og intern markedsføring

Da podkasten ble spilt inn var Stine Trygg-Hauger administrerende direktør for Clas Ohlson. I 2021 byttet hun jobb og ble norgessjef for sportskjeden XXL.

0:00
-0:00

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 16.08.2023

Læringsressurser

Personale og ledelse