Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utforsk rollen til personalet og ledelsen

I denne oppgaven skal dere utforske rollen til personalet og ledelsen når en valgfri virksomhet gjennomfører en markedsføringsstrategi.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Forretningsfolk feirer felles arbeidsinnsats. Illustrasjon

Gruppeoppgave

Utforsk, reflekter over og vurder rollen til personalet og ledelsen når en valgfri virksomhet skal gjennomføre en markedsstrategi. Med markedsstrategi mener vi strategiske beslutninger knyttet til valg av målgrupper og måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på for å nå målene sine.

Samarbeid gjerne med medelever i grupper på 2–4. Presenter for klassen eller for en eller flere av de andre gruppene i klassen.

Lykke til!

Tips

Ta utgangspunkt i hva dere selv vet om virksomheten sin markedsstrategi, søk ytterligere informasjon på nett og hør gjerne med noen dere kjenner.

I hvilken grad er ledelsen og personalet synlig i markedsstrategien til virksomheten? Søk gjerne etter medieoppslag og lignende som forteller om rollen til lederen og personalet.

Sist oppdatert 11.05.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Personale og ledelse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale