Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Personalet og ledelsens roller i Apple

Apple er en av verdens mest verdifulle merkevarer. Hvilke roller har personalet og ledelsen spilt i gjennomføringen av selskapets markedsføringsstrategi? Det skal dere reflektere over og vurdere i denne oppgaven.
Apple-logoen vises på selskapets bygning i San Francisco, California. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å reflektere over og vurdere personalet og ledelsens roller i Apple kan det være hensiktsmessig å starte med å se på historien til virksomheten. Jobs er en biografisk spillefilm om avdøde Apple-gründer Steve Jobs (1955–2011). Jobs etablerte selskapet Apple Computer i 1976 sammen med Steve Wozniak. Filmen kan du se nedenfor.

Finn relevant informasjon på nett. Nettside: Apple.com

Oppgave

Samarbeid gjerne med medelever i grupper på to til fire. Presenter refleksjonene og det dere har kommet frem til for klassen, eller for én eller flere av de andre gruppene i klassen.

  • Hvilket inntrykk har dere av lederstilen til den tidligere Apple-sjefen Steve Jobs?

  • Hvem er Apple-sjef i dag, og hva tror dere kjennetegner lederstilen til dagens Apple-sjef?

  • Reflekter over og vurder rollen til personalet og ledelsen i Apple i gjennomføringen av Apples .

Tips

Ta utgangspunkt i hva dere selv vet om Apple og virksomhetens markedsstrategi. Søk ytterligere informasjon på nettet og se gjerne filmen Jobs for å få et innblikk i Apple sin historie.

I hvilken grad er ledelsen og personalet synlige i Apple sin markedsstrategi? Søk gjerne etter medieoppslag og lignende som belyser ledelsens og personalets roller.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 15.06.2021

Læringsressurser

Personale og ledelse