Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Personalet og ledelsens roller i Apple

Apple er en av verdens mest verdifulle merkevarer. Hvilke roller har personalet og ledelsen spilt i gjennomføringen av selskapets markedsføringsstrategi? Det skal dere reflektere over og vurdere i denne oppgaven.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Apple-logoen vises på selskapets bygning i San Francisco, California. Foto.

For å reflektere over og vurdere personalet og ledelsens roller i Apple kan det være hensiktsmessig å starte med å se på historien til virksomheten. Jobs er en biografisk spillefilm om avdøde Apple-gründer Steve Jobs (1955–2011). Jobs etablerte selskapet Apple Computer i 1976 sammen med Steve Wozniak. Filmen kan du se nedenfor.

Finn relevant informasjon på nett. Nettside: Apple.com

Oppgave

Samarbeid gjerne med medelever i grupper på to til fire. Presenter refleksjonene og det dere har kommet frem til for klassen, eller for én eller flere av de andre gruppene i klassen.

  • Hvilket inntrykk har dere av lederstilen til den tidligere Apple-sjefen Steve Jobs?

  • Hvem er Apple-sjef i dag, og hva tror dere kjennetegner lederstilen til dagens Apple-sjef?

  • Reflekter over og vurder rollen til personalet og ledelsen i Apple i gjennomføringen av Apples .

Tips

Ta utgangspunkt i hva dere selv vet om Apple og virksomhetens markedsstrategi. Søk ytterligere informasjon på nettet og se gjerne filmen Jobs for å få et innblikk i Apple sin historie.

I hvilken grad er ledelsen og personalet synlige i Apple sin markedsstrategi? Søk gjerne etter medieoppslag og lignende som belyser ledelsens og personalets roller.

Sist oppdatert 15.06.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Personale og ledelse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale