Hopp til innhold

Fagstoff

Hva kjennetegner en god leder?

Hva mener du kjennetegner en god leder, og hvorfor er god ledelse viktig? Hva sier forskningen på feltet? Her kan du også høre næringslivsleder Anita Krohn Traaseth fortelle om sin lederstil.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en god leder?

Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan man blir en god leder. Det er heller ikke noen fasit på hva som kjennetegner en god leder. Ledelse kan skje i mange former, og ledere kan ha ulike oppgaver og funksjoner. Men har gode ledere noen ferdigheter til felles, tror du?

Tenk over

Hva mener du kjennetegner en god leder?

Kan du liste opp tre personer som du mener kan karakteriseres som gode ledere?

Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon, som igjen fører til positive resultater. De siste årene er det forsket mye på hva som kjennetegner gode ledere. Forskning viser blant annet at ledere bør

 • motivere, utvikle og lede med en god sosial kompetanse preget av følsomhet, fleksibilitet og aktiv lytting
 • kommunisere klart
 • tenke nye tanker, være nysgjerrige og visjonære
 • tenke strategisk og langsiktig
 • gjøre gode vurderinger og se konsekvensene av egne beslutninger
 • være opptatt av god kundebehandling og forstå hva som skaper verdier i virksomheten
 • kunne håndtere endringer og stress på en god måte

BI-professor Jan Ketil Arnulf om ledelse

BI-professor Jan Ketil Arnulf har uttalt at ledere har som hovedoppgave å gjøre jobben meningsfull for folk rundt seg. Det å skape mening er viktig. Han peker på tre ting som er sentralt:

 1. En leder må være opptatt av medarbeiderne. Ledelse handler om medarbeiderne og ikke lederen. Det er en feil mange gjør.
 2. En leder skal være opptatt av hvordan medarbeiderne tenker.
 3. En leder må være opptatt av å lytte. Medarbeiderne oppfatter en leder som bedre hvis vedkommende er flink til å lytte.

Sitater om god ledelse

For en del år tilbake var Mor Teresa invitert til å holde et foredrag om ledelse på en internasjonal samling med flere hundre næringslivsledere. Hun gikk opp på talerstolen og stilte dem som satt i forsamlingen, følgende to spørsmål:

 • Kjenner du dine medarbeidere?
 • Bryr du deg om dine medarbeidere?

Dette var alt Mor Teresa sa, og talen er omtalt som den korteste og mest virkningsfulle talen om ledelse som noen gang er holdt.

Eldre kvinne i hvit drakt og hvitt hodeplagg og en eldre mann i dress holder begge i og ser ned i et omslag med en illustrasjon inni. I bakgrunnen er det flere mennesker samlet og bakerst er et stort fargerikt veggmaleri. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Flere sitater om ledelse:

Du må bedømme ledelse ut fra hvordan den oppleves av dem som ledes.
Anita Roddick, grunnlegger av The Body Shop

En god leder har vett nok til å velge dyktige medarbeidere til å gjøre det lederen vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det.
Fritt etter Theodore Roosevelt, tidligere amerikansk president

En smilende kvinne i et formelt antrekk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Podkast-episode med Anita Krohn Traaseth

Yrja Oftedahl lager podkasten Power Ladies. I episoden nedenfor intervjuer hun Anita Krohn Traaseth. Traaseth har hatt en rekke lederroller i sin karriere, blant annet som administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun har skrevet flere bøker, lager en egen podkast og har i flere år blogget om ledelse under navnet Tinteguri. Hun har bevisst tatt en offentlig rolle i mediene, nettopp fordi hun ønsker å være et inspirerende forbilde og få flere kvinner inn i næringslivet.

Anita Krohn Traaseth har mottatt en rekke priser for arbeidet sitt. Hun havnet blant annet blant de ti beste "Diversity Champions" på The Economists Global Diversity List 2015.

Podkast-episoden går i dybden på hvem Traaseth er som leder, og hva som har formet hennes lederstil. I tillegg får vi høre hennes tanker om krisehåndtering i virksomheter, for eksempel under en pandemi:

"Anita Krohn Traaseth om ledelse: Hvem er Anita som leder, hva har formet lederstilen hennes, og hvordan håndtere krisetider som sjef?" (Podkast på Apple Podcasts).

Kilde

Iversen, O. I. (2020, 7. mai). Hvordan gjenkjenne en god leder? BI Business Review. https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/05/hvordan-gjenkjenne-en-god-leder/

Handelshøyskolen BI. (2016, 31. mai). Hvordan bli en bedre sjef? | Jan Ketil Arnulf | BI Business Review. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zHqb9K9dIjE

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 04.02.2021

Læringsressurser

Personale og ledelse