Hopp til innhold

Fagstoff

Hva kjennetegner en god leder?

Hva mener du kjennetegner en god leder, og hvorfor er god ledelse viktig? Hva sier forskningen på feltet? Her kan du også høre næringslivsleder Anita Krohn Traaseth fortelle om sin lederstil.

Kvinne i forgrunnen på et gruppemøte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan man blir en god leder. Det er heller ikke noen fasit på hva som kjennetegner en god leder. Ledelse kan skje i mange former, og ledere kan ha ulike oppgaver og funksjoner. Men har gode ledere noen ferdigheter til felles, tror du?

Tenk over

Hva mener du kjennetegner en god leder?

Kan du liste opp tre personer som du mener kan karakteriseres som gode ledere?

Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon, som igjen fører til positive resultater. De siste årene er det forsket mye på hva som kjennetegner gode ledere. Forskning viser blant annet at ledere bør

 • motivere, utvikle og lede med en god sosial kompetanse preget av følsomhet, fleksibilitet og aktiv lytting
 • kommunisere klart
 • tenke nye tanker, være nysgjerrige og visjonære
 • tenke strategisk og langsiktig
 • gjøre gode vurderinger og se konsekvensene av egne beslutninger
 • være opptatt av god kundebehandling og forstå hva som skaper verdier i virksomheten
 • kunne håndtere endringer og stress på en god måte

I illustrasjonsvideoen Hvordan bli en bedre sjef (Youtube), med BI-professor Jan Ketil Arnulf og intervjueren Stig Hjerkinn Haug, kan vi høre mer om hva som skal til for å bli en god leder.

Hvis du ønsker å lese det som blir sagt i videoen, så finner du et tekstsammendrag under.

Tekstsammendrag av filmen

I filmens introduksjon sitter Stig fra firmaet Stig og Stein AS på kontoret sitt. Han introduserer seg selv og forteller at han skal ta turen til BI for å ta en prat med professor Jan Ketil Arnulf.

Intervjueren Stig og BI-professor Jan Ketil Arnulf møtes i bunnen av rulletrappen på BI. Jan Ketil Arnulf begynner å fortelle om hvordan vi kan få bedre ledere.

Ledere har som hovedoppgave å gjøre jobben meningsfull for folk rundt seg. Det å skape mening er viktig. Jan Ketil Arnulf peker på tre ting som er sentralt:

 1. En leder må være opptatt av medarbeiderne. Ledelse handler om medarbeiderne og ikke lederen. Det er en feil mange gjør.
 2. En leder skal være opptatt av hvordan medarbeiderne tenker.
 3. En leder må være opptatt av å lytte. Medarbeiderne oppfatter en leder som bedre hvis vedkommende er flink til å lytte.

Sitater om god ledelse

For en del år tilbake var Mor Teresa invitert til å holde et foredrag om ledelse på en internasjonal samling med flere hundre næringslivsledere. Hun gikk opp på talerstolen og stilte dem som satt i forsamlingen, følgende to spørsmål:

 • Kjenner du dine medarbeidere?
 • Bryr du deg om dine medarbeidere?

Dette var alt Mor Teresa sa, og talen er omtalt som den korteste og mest virkningsfulle talen om ledelse som noen gang er holdt.

Mor Teresa, fredsprisvinner 1979. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Flere sitater om ledelse:

Du må bedømme ledelse ut fra hvordan den oppleves av dem som ledes.
Anita Roddick, grunnlegger av The Body Shop

En god leder har vett nok til å velge dyktige medarbeidere til å gjøre det lederen vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det.
Fritt etter Theodore Roosevelt, tidligere amerikansk president

Anita Krohn Traaseth på sentralbanksjefens årstale i 2018. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Podkast-episode med Anita Krohn Traaseth

Yrja Oftedahl lager podkasten Power Ladies. I episoden nedenfor intervjuer hun Anita Krohn Traaseth. Traaseth har hatt en rekke lederroller i sin karriere, blant annet som administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun har skrevet flere bøker, lager en egen podkast og har i flere år blogget om ledelse under navnet Tinteguri. Hun har bevisst tatt en offentlig rolle i mediene, nettopp fordi hun ønsker å være et inspirerende forbilde og få flere kvinner inn i næringslivet.

Anita Krohn Traaseth har mottatt en rekke priser for arbeidet sitt. Hun havnet blant annet blant de ti beste "Diversity Champions" på The Economists Global Diversity List 2015.

Podkast-episoden går i dybden på hvem Traaseth er som leder, og hva som har formet hennes lederstil. I tillegg får vi høre hennes tanker om krisehåndtering i virksomheter, for eksempel under en pandemi.

Lytt til episoden "Anita Krohn Traaseth – om ledelse: Hvem er Anita som leder, hva har formet lederstilen hennes, og hvordan håndtere krisetider som sjef?" (Podkast på Acast). Ta gjerne notater underveis.

Kilde

Iversen, O. I. (2020, 7. mai). Hvordan gjenkjenne en god leder? BI Business Review. https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/05/hvordan-gjenkjenne-en-god-leder/

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 04.02.2021

Læringsressurser

Personale og ledelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell