Hopp til innhold

Fagstoff

Virksomhetskultur

En leder som støtter, inspirerer og motiverer betyr mye for virksomhetskulturen. Kanskje har du en jobb ved siden av skolen? I så fall er også du en del av en virksomhetskultur.
Glade kollegaer som holder rundt hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

God ledelse legger grunnlaget for et godt samarbeid og en god virksomhetskultur.

Med virksomhetskultur mener vi normene, holdningene og verdiene som utvikler seg i en virksomhet. Vi ser på atmosfæren og samspillet mellom de ansatte, både sosialt og følelsesmessig.

En virksomhetskultur kan være positiv eller negativ. En leder har ofte stor betydning for kulturen i en , men miksen av ansatte kan også ha positiv eller negativ innvirkning på virksomhetskulturen. En god virksomhetskultur har stor betydning for om virksomheten når sine mål.

Hver enkelt virksomhet har sin egen kultur, og innenfor denne kulturen kan det også utvikle seg flere kulturer, såkalte

Tenk over

Har du noen gang vært i jobb, og husker du i så fall tiden som nyansatt? Kanskje hørte du uttrykket «Sånn gjør vi det her»? Hvor lang tid gikk det før du fikk et inntrykk av kulturen i virksomheten? Hvor lang tid tok det før du følte at du ble en del av virksomhetskulturen?

Kulturinnhold og kulturuttrykk

Kulturinnholdet er verdiene, normene og virkelighetsoppfatningene, skrevne og uskrevne, som de ansatte forventes å følge. De skrevne retningslinjene finner vi ofte i en personalhåndbok. Men i et foretak kan det også være tradisjoner og uskrevne regler som har vært praktisert lenge.

Kulturuttrykk kan være symboler, ytre kjennetegn, ritualer og rutiner som underbygger foretakets verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Kleskode og de ansatte sin måte å uttrykke seg på er eksempler på kulturuttrykk.

Virksomhetskulturen kan styre atferd

Virksomhetskulturen kan være med på å styre atferd ved å si noe om hva som er forventet, ønskelig, forbudt og påbudt. Virksomhetskulturen kommer til uttrykk gjennom hva du blir stimulert og oppmuntret til, hva som blir belønnet, og hva som blir straffet. En nyansatt i arbeidslivet er nødt til å forholde seg til kulturen på arbeidsplassen. Det kan være utfordrende for noen, mens andre synes det er enkelt å tilpasse seg.

Virksomhetskulturen kan gi samhold

Virksomhetskulturen kan medvirke til å holde virksomheten sammen, noe som er viktig for at den skal nå sine mål. En sterk virksomhetskultur kan bidra til felles holdning og målrettet praksis. Når virksomhetene er store og kanskje opererer i mange land, er en sterk og særdeles tydelig virksomhetskultur spesielt viktig for å kunne bygge et slikt fellesskap. Det kreves god ledelse for å skape en virksomhetskultur basert på samhold.

Virksomhetskultur og lederansvar

Ledere har et stort ansvar for å bidra til å skape en god kultur. De kan synliggjøre den ønskede kulturen ved selv å opptre som gode forbilder. På den måten kan gode holdninger og et positivt verdisyn bygges opp.

Leder som inspirerer og motiverer i midten av en ring av ansatte. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De ansatte må få bidra med sine synspunkter og være med på å bestemme forhold knyttet til eget arbeid. Ansatte må også trygt kunne gi utrykk for hva de ikke er enige i. Ledelsen må derfor kunne tåle kritikk uten automatisk å gå i forsvarsposisjon.

Har en virksomhetskultur først satt seg, kan den være vanskelig å endre. En negativ kultur kan være svært øde­leggende. En positiv kultur og et godt samarbeidsklima er derimot en stor motivasjons- og trivselsfaktor.

Tenk over

Kan du nevne noen virksomheter som, etter din mening, har en god virksomhetskultur?

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Carina Hertze Bratli.
Sist faglig oppdatert 09.02.2021

Læringsressurser

Personale og ledelse