Hopp til innhold

Fagstoff

Intern, interaktiv og ekstern markedsføring

Det finnes flere typer markedsføring, og disse må ses i sammenheng. Vi snakker om intern, interaktiv og ekstern markedsføring. Hva mener vi med disse begrepene?
En trekant-modell som illustrerer intern, interaktiv og ekstern markedsføring. I det øverste hjørnet av trekanten står det "virksomhet". I det høyre hjørnet nederst står det "personale".
I det venstre hjørnet nederst står det "kunder". 
Langs den høyre siden av trekanten, fra virksomheten til personalet, står det "intern markedsføring". Langs den nederste siden av trekanten, mellom personalet og kundene, står det "interaktiv markedsføring". 
Langs den venstre siden, fra virksomheten til kundene, står det "ekstern markedsføring". Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi kan se på tre typer markedsføring der personalet og ledelsen er involvert, og det lønner seg å se dem i sammenheng. Intern markedsføring er blant annet når ledelsen i virksomheten motiverer og lærer opp de ansatte. Kundekontakt, eller samhandling mellom personalet og kundene, kaller vi interaktiv markedsføring, mens ekstern markedsføring er markedsføring der vi bruker ulike konkurransemidler til å nå ut til kundene.

Intern markedsføring

Intern markedsføring er når ledelsen blant annet motiverer og lærer opp de ansatte. Det er viktig at både personalet og ledelsen er engasjert og har tro på virksomheten og produktet de selger. Først da kan de gjøre en best mulig jobb.

Virksomheter som tar godt vare på sine medarbeidere, er inne i en "god spiral". Det er større sannsynlighet for å få fornøyde ansatte som yter sitt beste på jobb, når ledelsen evner å se hva hver enkelt er god til, og gi dem interessante arbeidsoppgaver som gjør at de får brukt talentet sitt.

Enda bedre kan det bli hvis de ansatte også får gode muligheter til å utdanne seg og ta relevante kurs, slik at de kan utvikle seg videre. En virksomhet som investerer i personalet, kan dermed få mer engasjerte medarbeidere, noe som kan gi positive ringvirkninger utover til kundene. Et engasjert personale yter mer i kontakten med kundene.

Tenk over

Kan du tenke deg flere grunner til at det er viktig å huske på den interne markedsføringen?

Team som tar en high-five. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Interaktiv markedsføring

Interaktiv markedsføring er kundekontakt, eller samhandling mellom personalet og kundene. I denne sammenhengen er service viktig.

Hva en kunde opplever som god service, påvirkes av kundens forventninger. For at en kunde skal være fornøyd, må opplevd service være bedre enn forventet service.

God service kan være den aller viktigste grunnen til at kunder blir fornøyd og velger å komme tilbake. Fornøyde kunder kan skaffe flere kunder ved at de snakker pent om virksomheten. Men det er enda større sannsynlighet for at kundene snakker om virksomheten dersom de har opplevd dårlig service. Det sies at det skal ti gode serviceopplevelser til for å veie opp for én dårlig. Derfor er det svært viktig å unngå å få misfornøyde kunder.

I filmen nedenfor kan du se noen eksempler på kundekontakt og hvorfor det er så viktig å skape en god relasjon til kundene.

Har du tenkt på at det finnes ulike typer service? Service er faktisk et ganske vidt begrep. Vi skiller mellom materiellservice, systemservice, personlig service og selvservice. I den relaterte artikkelen nederst på siden kan du lese om ulike typer service.

Tenk over

God service er et subjektivt begrep. Hvordan vil du beskrive god service?

Ekstern markedsføring

Ekstern markedsføring er basert på bruken av konkurransemidler, det vil si de midlene virksomheter har for å posisjonere seg i markedet. Måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, kalles markedsmiks, og den danner grunnlaget for den eksterne markedsføringen. Konkurransemidlene betegnes også ofte som de fire p-ene.

Vi deler konkurransemidlene inn i

  • produkt
  • pris
  • distribusjon (plass)
  • markedskommunikasjon (påvirkning)

Personalet blir i noen sammenhenger omtalt som en femte og siste p i rekken av konkurransemidler.

I filmen nedenfor forklarer Nina Vogt fra Handelshøyskolen BI noen prinsipper for ekstern markedsføring. Vi får blant annet et innblikk i hvorfor det er viktig for virksomheter å benytte ulike konkurransemidler i markedsføringen.

Tenk over

Hvordan vil du forklare at intern, interaktiv og ekstern markedsføring henger sammen?

På hvilken måte har personalet og ledelsen betydning for alle de tre markedsføringstypene?

Relatert innhold

Det finnes ulike typer service. Vi kan skille mellom materiellservice, systemservice, personlig service og selvservice.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 07.02.2021

Læringsressurser

Personale og ledelse