Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Nedsatt funksjonsevne

Funksjonsnivå handler om hvordan en person fungerer ut fra sitt utviklingsnivå. Funksjonsnedsettelser kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder kan mestre andre arenaer i livet vel så bra som alle andre.

Læringsressurser

Nedsatt funksjonsevne