Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Det finnes et stort funksjonsmangfold i samfunnet vårt. Dette mangfoldet er ikke alltid like synlig, og de av oss som har en funksjonsnedsettelse, kan møte ulike utfordringer.

I denne læringsstien skal du

  • få kunnskap om funksjonsnormen, funksjonsmangfold og funksjonsnedsettelser
  • reflektere over normene og forventningene ungdom med funksjonsnedsettelser kan møte
  • utforske hvilke utfordringer og fordommer minoritetsungdommer kan stå overfor
  • diskutere hva du, skolen og samfunnet kan gjøre for at alle skal bli inkludert

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet press og stress.

Læringsstien er laget i samarbeid med Unge funksjonshemmede, en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner som representerer ungdom med synlig og usynlig funksjonshemning eller kronisk sykdom.