Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Både i oppvekst- og i helsesektoren kan du jobbe med mennesker med psykisk utviklingshemming. I denne læringsstien kan du lære om

  • hva psykisk utviklingshemming er
  • årsakene til psykisk utviklingshemming
  • lovverket om psykisk utviklingshemming, som også omhandler tvang og makt i helse- og omsorgstjenester
  • ulike boformer
  • universell utforming
  • hvordan du kan skape relasjoner og handle i ulike situasjoner