Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Eldre og helse

Alderdom medfører økt risiko for sykdommer og helsesvikt, og eldre mennesker bruker derfor helse- og omsorgstjenester mer enn befolkningen for øvrig. Fysisk aktivitet og riktig kosthold kan forebygge og forsinke utviklingen av aldersrelaterte plager og bidra til økt livsmestring.

Læringsressurser

Eldre og helse