Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Helseutfordringer hos barn og unge

Barn og unge har generelt lavere risiko for sykdom og helsesvikt enn eldre, og helseutfordringene er ofte ikke de samme som hos voksne. Det er viktig at du tenker helsefremmende i arbeid med barn og unge for å forebygge at de utvikler helseproblemer eller at helsetilstanden forverres.

Læringsressurser

Helseutfordringer hos barn og unge