Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Allmenntilstand

Allmenntilstand er en beskrivelse av en persons generelle helsetilstand og omfatter både fysisk og psykisk helse. God allmenntilstand indikerer at helsa er god, mens nedsatt allmenntilstand kan være tegn på sykdom og sviktende helse.

Læringsressurser

Allmenntilstand