Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Sykepleie for helsefagarbeideren

Sykepleie innebærer mer enn omsorg og pleie av syke mennesker, det handler også om forebyggende og helsefremmende arbeid. Grunnleggende sykepleie utføres av sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper innen pleie og omsorgstjenestene.

Læringsressurser

Sykepleie for helsefagarbeideren