Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Smerter og smertebehandling

Smerter er en subjektiv opplevelse, og det er stor variasjon i hvordan ulike mennesker gir uttrykk for smerter. I jobben som helsefagarbeider må du ta i bruk ulike metoder for å observere og kartlegge smerter slik at tiltak for smertebehandling kan igangsettes.
Middelaldrende kvinne som holder ei hånd i nakken og den andre ved tinningen. Hun kniper igjen øynene og trekker munnen opp i en svak grimase. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter i grupper

Tre tallinjer som går fra 0 til 10 hvor alle tallene er merket av med jevne mellomrom. Den øverste linja har kun tall. Den midterste har en stigende fargeskala som går fra lavt grønt på 0 via gult rundt 5 til høyt rødt nivå på 10. Den nederste har en jevn fargeskala fra grønt via gult til rødt og i tillegg ansiktssymboler med stor smilemunn på 0, lite smil på 2, strekmunn på 4, liten sur munn på 6, bred sur munn på 8 og sur munn og tårer fra det ene øyet på 10. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Gjør rede for forskjellen på akutte og kroniske smerter.

 2. Hvordan kan VAS-skalaen (visuell analog skala) brukes for kartlegging av smerter?

 3. Forbigående smerter som hodepine, menstruasjonssmerter eller tannverk kan oppleves svært forskjellig for ulike personer. Hva kan være årsaken til det?

 4. Mennesker har ulike måter å gi uttrykk for smerte på. Hvilke observasjoner kan være et tegn på at noen har smerter?


Aktivitetsoppgave

Kroniske smerter medfører at en må lære seg å håndtere og leve med smerter resten av livet. Aktivitet er et av tiltakene som for noen kan redusere smerteopplevelsen og øke livskvaliteten.

 1. Velg en diagnose som ofte medfører kroniske smerter.

 2. Lag et aktivitetsprogram som varer mellom 20 og 30 minutter, som passer for denne pasientgruppa.

 3. Lag en instruksjonsvideo der dere forklarer øvelsene og begrunner valg av øvelser.

 4. Gjennomfør opplegget med resten av klassen.

Evaluering

Hver gruppe evaluerer seg selv og opplegget til de andre gruppene.

 • Hva fungerte bra?

 • Hva kunne vært bedre?

 • Vil dette opplegget være mulig å gjennomføre der dere er i praksis?

Relatert innhold

Observasjonene gir deg informasjon slik at du kan kartlegge brukerens individuelle ressurser og behov.

Dokumentasjon skal sikre at relevante opplysninger for forsvarlig behandling og pleie blir registrert, og ivareta pasientens rett til medvirkning.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 31.05.2022

Læringsressurser

Sykepleie for helsefagarbeideren