Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omsorg og sykepleie

I jobben som helsefagarbeider skal du hjelpe mennesker som av ulike årsaker ikke greier selv å dekke sine grunnleggende behov. Hvilket menneskesyn har du, og hvilken kompetanse trenger du for å kunne utøve god grunnleggende sykepleie?
Helsefagarbeider viser omsorg for mannlig pasient. Han ligger i ei seng, helsefagarbeideren sitter på sengekanten og holder ham i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Lag et tankekart for hvert av begrepene

  1. grunnleggende behov
  2. helhetlig menneskesyn

  3. omsorg

 2. Sammenlign de tre tankekartene du lagde i oppgave 1 og se etter likheter og ulikheter.

  1. Hva har de til felles?
  2. Lag et refleksjonsnotat om sammenhengen mellom grunnleggende behov, helhetlig menneskesyn og omsorg.
 3. Lag en oversikt over kunnskaper og ferdigheter du som helsefagarbeider må ha for å kunne utøve god grunnleggende sykepleie til pasienter og brukere.
 4. Bruk noen minutter til å reflektere individuelt før dere diskuterer i grupper.

  1. I hvilken vil grad menneskesynet ditt vil påvirke utøvelsen din av grunnleggende sykepleie?
  2. Hva ligger i begrepet "god grunnleggende sykepleie"?
 5. Lag en skriftlig definisjon i gruppa av "god grunnleggende sykepleie" som dere presenterer for klassen. Diskuter definisjonene fra de ulike gruppene, og lag en felles definisjon som kan henges opp i klasserommet.

Relatert innhold

Omsorg er noe som skjer i relasjon mellom mennesker. Det er noe du føler, og det handler om å dekke både fysiske og psykiske behov hos en annen.

Det blir lagt vekt på at fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene skal jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 02.11.2022

Læringsressurser

Sykepleie for helsefagarbeideren