Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helhetlig omsorg og pleie

Som helsefagarbeider skal du bidra til å ivareta brukeres behov for helsehjelp gjennom hele livsløpet. Helhetlig omsorg og pleie handler om å fremme helse, mestring og livskvalitet og å hjelpe mennesker til å få dekket sine helhetlige behov.

Omsorg ved livets slutt

Omsorg for mennesker i livets siste fase og deres pårørende handler om å legge til rette slik at døden blir en verdig avslutning på livet.

Læringsressurser

Omsorg ved livets slutt