Hopp til innhold

Fagstoff

Personlig hygiene

Personlig hygiene har betydning for vårt velvære og er også viktig for å forebygge sykdom. Standarden på vår personlige hygiene virker også inn på vårt sosiale liv og menneskene rundt oss. Pasienter og brukere vil ha behov for ulik grad av tilrettelegging og hjelp til å utføre personlig hygiene.
Mann som heller vann fra ei vannkanne over hodet sitt utendørs. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personlig hygiene er et privat og intimt område, og for helsefagarbeidere er det derfor viktig å vise respekt for den enkeltes vaner og behov. I helsevesenet har vi prosedyrer for hvordan vi skal utføre oppgaver knyttet til personlig hygiene. Dette er viktig for å sikre kvaliteten på det arbeidet helsefagarbeiderne utfører.

Hygiene og velvære

God personlig hygiene handler for de fleste om å oppleve velvære for sin egen del og for omgivelsene sine. For å forebygge infeksjonssykdommer er det nødvendig at den enkelte tar ansvar for og ivaretar sin personlige hygiene.

Pasienter eller brukere som er rammet av sykdom, skade eller som av andre årsaker har nedsatt funksjonsevne, kan ha behov for tilrettelegging og hjelp til å utføre oppgaver knyttet til personlig hygiene. Graden av hjelp vil være avhengig av den enkeltes tilstand. Det er viktig at vi viser respekt for pasientens vaner, ønsker og evne til å bidra selv.

Hygiene og vaner

Den daglige personlige hygienen er for de fleste en naturlig start på dagen. Vanene er ulike, noen tar en enkel vask, mens andre er vant med den daglige dusjen. Faktorer som vaner, kultur, helsetilstand og praktiske muligheter påvirker hva vi gjør.

Følgende oppgaver regner vi med til den daglige personlige hygienen:

  • vask og stell av hud og hår
  • munn- og tannpleie
  • fotpleie
  • stell og pleie av negler
  • barbering

Husk at gjennom personlig hygiene går vi inn på pasientens aller mest intime soner. Mange pasienter vil oppleve dette som vanskelig uansett hvordan helsetilstanden deres er.

For noen pasienter vil ikke et vanlig daglig stell være tilstrekkelig for at de skal ha en god personlig hygiene og oppleve velvære.

Utfordringer til deg

  1. Repeter fra Vg1 hva som menes med intime soner. Hvorfor tror du det er viktig å være bevisst på dette dersom du skal hjelpe noen med personlig hygiene?
  2. For noen vil ikke et normalt daglig stell være tilstrekkelig for deres opplevelse av velvære. Kan du tenke deg grunner til at noen trenger hyppigere stell?
  3. Gå sammen tre og tre elever og fortell hverandre hvilke rutiner dere har for deres egne personlige hygiene. Hva er forskjellig og hva er likt? Hvorfor?
  4. Diskuter i klassen hva velvære innebærer.

Relatert innhold

For å kunne kommunisere på en måte som fremmer trygghet og tillit, bør du kjenne de uskrevne reglene for kommunikasjon og tolke tilbakemeldinger du får.

Personlig hygiene handler om vask og stell av kropp, hår, hender, tenner og klær.

CC BY-SASkrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy.
Sist faglig oppdatert 12.04.2021

Læringsressurser

Sykepleie for helsefagarbeideren