Hopp til innhold

Fagstoff

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie handler om å hjelpe mennesker med å få dekket sine grunnleggende behov når de ikke er i stand til å ivareta dette selv. Som helsefagarbeider skal du bidra med dine kunnskaper og ferdigheter for å yte helhetlig omsorg til pasienter og brukere.
Mannlig helsefagarbeider steller en eldre pasient. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er sykepleie?

Florence Nightingale blir ofte omtalt som grunnleggeren av moderne sykepleie, og på fødselsdagen hennes 12. mai feires den internasjonale sykepleierdagen. For Florence Nightingale var det viktig at sykepleie handler om å pleie den syke personen, ikke sykdommen. Hennes lærebok Notes on nursing (Håndbok i sykepleie) inneholder konkrete tiltak om hvordan sykepleie skal hjelpe pasienter til å mestre sykdom og behandling for å bli frisk, leve med sykdommen eller få en fredfull død.

Den amerikanske sykepleieren Virginia Henderson beskrev grunnleggende sykepleie som å ivareta pasientens grunnleggende behov når pasienten ikke selv har styrke, kunnskap eller vilje til å møte disse behovene. En annen kjent sykepleieteoretiker, Dorothea Orem, brukte begrepet egenomsorgssvikt for å forklare hvordan sykdom kan føre til at mennesker ikke greier å dekke de grunnleggende behovene sine.

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie innebærer mer enn bare pleie og behandling av syke mennesker, og det utføres av både sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper innen pleie og omsorgstjenestene. For å kunne gi god sykepleie må du ha kunnskaper om

  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • behandling, pleie og lindring
  • habilitering og rehabilitering
  • motivasjon og veiledning

Din rolle som helsefagarbeider

Som helsefagarbeider skal du jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn og ta hensyn til at mennesker har både fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle eller åndelige behov. Du trenger derfor kompetanse om ulike faktorer som påvirker helse, og du må alltid ta hensyn til de individuelle behovene til den enkelte pasient eller bruker.

Det er også viktig at du kjenner godt til både ditt eget og andre yrkesgruppers kompetanseområde for å kunne samarbeide tverrfaglig om å yte helhetlig omsorg.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du Florence Nightingale mente med at sykepleie handler om å pleie den syke personen, ikke sykdommen?
  2. Hva innebærer det at du som helsefagarbeider skal jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn?
  3. Hvorfor er det viktig å ta hensyn til individuelle behov når du skal utføre grunnleggende sykepleie?

Kilder

Kirkevold, M. (2007). Sykepleieteorier. Ad Notam Gyldendal.

Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. (2. utg.). Universitetsforlaget.

Relatert innhold

Det blir lagt vekt på at fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene skal jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn.

I helse- og oppvekstsektoren skal du kunne hjelpe, støtte og veilede andre mennesker til å ivareta sine grunnleggende behov.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 07.12.2022

Læringsressurser

Sykepleie for helsefagarbeideren