Hopp til innhold

Fagstoff

Aldring

"De gamle er unge mennesker som har blitt eldre", sier et vakkert visdomsord. Det er så kort avstand mellom å være altfor ung og altfor gammel. Selv om man blir eldre av år, er hjertet og sinnet gjerne ungt.
Eldre mann tar på seg ei svart skipperlue. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Livets høst

Med alderen blir man mer moden, man får mer erfaring og visdom, men behovet for trivsel og glede i hverdagen er det samme. Alle mennesker håper å kunne lene seg tilfreds tilbake i livets høst og nyte de siste soldagene med en indre ro.

Eldrebølgen

Eldrebølgen er et begrep som ofte benyttes i samfunnsdebatter. Dette begrepet beskriver hvordan antall eldre i samfunnet vil øke betraktelig de neste tiårene. I Norge vil ifølge Statistisk sentralbyrå antall mennesker som er 70 år og eldre, øke fra 670 000 i 2020 til rundt 1,4 millioner i 2060. Det betyr at hver femte person vil være over 70 år i 2060. Antallet over 80 år vil tredobles, mens antallet over 90 år femdobles.

Aldringsprosessen

Aldringsprosessen defineres som summen av de forandringene som gradvis vil ramme alle mennesker, bare man lever lenge nok. I det lange løp svekker aldringa organismen i en slik grad at det er uforenlig med liv. Aldring kan påføre mennesker plager og begrensninger, og mange eldre får behov for pleie og omsorg.

Hva er gammel?

Å bli gammel er ikke ensbetydende med å bli syk og hjelpetrengende. Aldringsprosessen påvirker mennesker forskjellig. Livsvaner som ernæring, mosjon, røyking og alkoholbruk vil påvirke helsa til hver enkelt og virke inn på hvor raskt man eldes. Genetiske forhold har også avgjørende betydning for aldringsmekanismene.

De fleste finner positive sider ved det å bli eldre. Å kunne gjøre det man selv har lyst til, nyte livet og slippe krav og mas fra omgivelsene åpner nye muligheter. Hvordan mennesker i alderdommen takler nye og ukjente situasjoner, avhenger, som ellers i livet, av mange faktorer, som for eksempel personlighet, erfaringer, situasjonen som har oppstått, troen på seg selv og andre og innstillinga fra omgivelsene.

Noen eldre opplever ensomhet og bitterhet i alderdommen. De kan føle at de er til belastning for de nærmeste og for samfunnet, eller at livet ikke ble slik de håpet på. Når en som gammel ser tilbake på årene som har gått, vil minnene i stor grad være med på å gi alderdommen innhold. Det å gjøre opp status over livet er for noen en glede, mens det for andre er en smertefull prosess.

Mange mener at ressursene innen eldreomsorgen ikke store nok. Ikke sjelden omtaler media eldre som ikke får plass på sykehjem, eldre som dør alene, eller andre urovekkende forhold.

Gerontologi er læren om alderdommen og aldringsprosessene. Det er et medisinsk fagområde som handler om eldres helse og hvordan aldring kan påvirkes. Geriatri er et medisinsk fagområde som handler om årsakene til aldersrelaterte sykdommer og hvordan de kan forebygges og behandles. Aldringsprosessen starter allerede i 20-årene og påvirker alle organene i kroppen.

Utfordringer til deg

  1. Hva forbinder du med aldring eller det å være eldre?
  2. Hvorfor er det interessant å jobbe med eldre mennesker?
  3. Hva forstår du med begrepet aldringsprosessen, og hvilke faktorer er det som påvirker den enkeltes aldringsprosess?

  4. Hva er "eldrebølgen", og hvordan kan den påvirke arbeidssituasjonen for helsefagarbeidere i framtida?

Kilde

Statistisk sentralbyrå. (2020, 3. juni). Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Birgit Flaten, Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 29.05.2023

Læringsressurser

Eldre og helse