Hopp til innhold

Fagstoff

Blind

I serien Ikke spør om det kan du få svar på spørsmål som de fleste normalt ikke tør å stille. I denne episoden møter du personer med nedsatt syn.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det utfordrende for personer med nedsatt syn å orientere seg på nye steder?

  2. Hva legger en blind person i uttrykket "å se noen"?

  3. Hvordan bør du gå fram for å hjelpe en som er blind, med å krysse gata? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

I denne oppgaven kan du se hvordan ulike typer synstap kan arte seg. Du får også prøve å hjelpe og støtte en blind person.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 31.05.2022

Læringsressurser

Nedsatt funksjonsevne