Hopp til innhold

Fagstoff

Årsaker og utfordringer ved psykisk utviklingshemming

Genetiske faktorer som påvirker hjernen tidlig i svangerskapet er den aller vanligste årsaken til psykisk utviklingshemming.
Et smilende lite barn med typisk utseende for barn med Downs syndrom, blant annet skråstilte øyne og bred munn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Årsaker til utviklingshemming

Den vanligste årsaken til psykisk utviklingshemming er organisk skade i hjernen. Årsakene til psykisk utviklingshemming kan oppstå både før, under og etter fødsel.

Genetiske faktorer som påvirker hjernen tidlig i svangerskapet er den aller vanligste årsaken til psykisk utviklingshemming. Downs syndrom er et eksempel på det.

Oksygenmangel før, under og rett etter fødsel, og infeksjoner og sykdommer som for eksempel hjernehinnebetennelse, kan også gi skader som fører til psykisk utviklingshemming.

Utfordringer og sårbarhet

Den kognitive svikten, altså problemer med å lære og forstå hos personer med utviklingshemming, innebærer problemer med å tolke og forstå både omgivelser og språk. Mange personer med utviklingshemming kan derfor oppleve omgivelsene som uforutsigbare og kaotiske. De skjønner ikke sammenhenger eller hvorfor ting skjer.

Den kognitive svikten påvirker også hukommelse, og hvordan man lærer og erfarer. Det betyr at personer med utviklingshemming har problemer med innlæring, og også å huske det man har lært.

Emosjonsregulering er å kunne regulere følelser som utløses ved glede, sinne, misunnelse og så videre. Dette må læres og utvikles gjennom hele livet.

De kognitive utfordringene som personer med utviklingshemming har, fører til økt risiko for problemer eller manglende utvikling av denne emosjonsreguleringen. Personer med psykisk utviklingshemming kan derfor ha problemer med å regulere følelser, som for eksempel sinne.

CC BY-SARettighetshaver: NAKU
Sist faglig oppdatert 24.03.2022

Læringsressurser

Nedsatt funksjonsevne