Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Ernæring og helse

Maten vi spiser, kan virke både positivt og negativt inn på helsa vår. Et sunt kosthold kan bidra til å forebygge livsstilssykdommer, og for enkelte sykdomstilstander er måltidene en viktig del av behandlingen.

Ernæringsarbeid

Oppfølging av ernæringsmessige behov er en del av den lovfestede plikten helsepersonell har til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. Du skal kunne gjenkjenne symptomer og foreslå forebyggende og behandlende tiltak mot feilernæring og underernæring.

Læringsressurser

Ernæringsarbeid