Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Ernæring og helse

Maten vi spiser, kan virke både positivt og negativt inn på helsa vår. Et sunt kosthold kan bidra til å forebygge livsstilssykdommer, og for enkelte sykdomstilstander er måltidene en viktig del av behandlingen.

Kosthold ved ulike diagnoser og tilstander

For noen diagnoser og sykdomstilstander er endringer i kostholdet en sentral del av behandlinga for å bedre helsa og forebygge forverring av sykdommen.

Læringsressurser

Kosthold ved ulike diagnoser og tilstander