Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, demokrati og medborgerskap

Mediene har en viktig rolle i et demokrati. De formidler informasjon og er en arena for politisk debatt. En sentral rolle for redaksjonelle medier er å avsløre maktmisbruk. Medborgerskap handler om ytringsfrihet og om at alle har mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeidsliv.

Representasjon i mediene

Medborgerskap innebærer at du som samfunnsborger blir sett og hørt. Representasjon i mediene handler om hvordan ulike samfunnsgrupper synliggjøres og kommer til orde. Mediene kan bidra til stigmatisering, men også motvirke fordommer mot utsatte grupper.

Læringsressurser

Representasjon i mediene