Hopp til innhold

Oppgave

"Historier om fattigdom" – kilder og representasjon

Monika Schelander har levd med store økonomiske utfordringer i mange år. I Bergens Tidenes artikkelserie “Historier om fattigdom” står tobarnsmoren fram og
blir et talerør for ei gruppe vi sjelden hører i samfunnsdebatten. I denne oppgaven skal du se nærmere på debattinnlegget hun skrev.

Bilde av Monika Schelander mens hun blir filmet. Foto.

Gir de fattige en stemme: Monika Schelander står åpent fram om hvordan det føles å være fattig i et rikt land.

“Historier om fattigdom”


"Det er ekstremt frustrerende å sitte med følelsen av skam, av å ikke strekke til og mestre livet." (Monika Schelander, Jeg pantet flasker for å få råd til min sønns bursdag, 6. desember 2019)

Fattigdommen i Norge øker. Tobarnsmoren Monika Schelander har levd med økonomiske utfordringer i mange år. I Bergens Tidenes artikkelserie “Historier om fattigdom” står hun fram med sin historie. Fattige mennesker er ei gruppe som sjelden slipper til som kilder og intervjuobjekter i mediene.

“Historier om fattigdom” består av en rekke artikler og debattinnlegg. Her løfter avisa fram de fattige sine egne historier. Gjennom en rekke debattinnlegg og nyhetsartikler er målet å skape forståelse for dem som har mindre enn de fleste. Historiene gir et nytt perspektiv på fattigdom.

Monika Schelander måtte pante flasker for å få råd til sønnens bursdagsfeiring. I debattinnlegget skriver hun om sine tanker og følelser, og hun blir et talerør for de fattige. Monika Schelander og de andre bidragsyterne i «Historier om fattigdom» ble kåret til årets debattant av Bergens Tidende.

1) Les gjennom teksten til Monika Schelander

Jeg pantet flasker for å få råd til min sønns bursdag

2) Se intervjuet med Kristine Holmelid fra Senter for undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk samarbeidet med Bergens Tidende om artikkelserien "Historier om fattigdom".

3) Svar på disse spørsmålene

  • Hva tenker du om debattinnlegget til Monika Schelander?
  • Har denne teksten gitt deg et nytt perspektiv på fattigdom i Norge? Begrunn svaret ditt.
  • Hvorfor samarbeider Senter for undersøkende journalistikk med Bergens Tidende om artikkelserien?
  • Fattige mennesker er et eksempel på ei gruppe som sjelden kommer til orde og har liten innflytelse i samfunnet. Hvorfor er det viktig å sikre at denne gruppa blir representert og hørt i mediene?
  • Hvorfor tror du Monika Schelander og de andre bidragsyterne ble kåret til årets debattant av Bergens Tidende?
  • Du kan lese gjennom de andre debattinnleggene i BT-serien her: Historier om fattigdom
Sist faglig oppdatert 21.02.2020
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Representasjon i mediene

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell