Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, demokrati og medborgerskap

Mediene har en viktig rolle i et demokrati. De formidler informasjon og er en arena for politisk debatt. En sentral rolle for redaksjonelle medier er å avsløre maktmisbruk. Medborgerskap handler om ytringsfrihet og om at alle har mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeidsliv.

"Twitter-demokratiet"

Sosiale medier utfordrer demokratiske prosesser på andre måter enn tradisjonelle redaksjonelle medier. Flere kan nå delta i den offentlige samtalen, men samtidig kan sosiale medier bidra til å øke polariseringen mellom ulike samfunnsgrupper og til å spre desinformasjon og propaganda.

Læringsressurser

"Twitter-demokratiet"

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell