Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Superhelt eller offer?

Lag to reportasjer med ulik vinkling om en person i nærmiljøet ditt som har nedsatt funksjonsevne.
Mann i rullestol i gymsal med basketball. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I nærmiljøet ditt finnes det mange ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Noen har nedsatt bevegelsesevne. Noen har svekket syn eller hørsel. Kanskje er det ei elevgruppe på skolen din som har et tilrettelagt undervisningstilbud? Eller kanskje vet du om et bokollektiv for unge med nedsatt psykososial funksjonsevne?

Nå har du muligheten til å bli kjent med en av dem!

Ta kontakt med en ung person med nedsatt funksjonsevne. Først må du sørge for at dere blir godt kjent. Fortell hva oppgaven din går ut på. Be også om å få lov til å ta noen bilder som du kan bruke i reportasjen.

Du skal deretter lage to reportasjer som er vinklet på ulik måte:

  1. I den første reportasjen skal du få fram hvem personen er, og legge vekt på alt denne personen mestrer i hverdagen.
  2. I den andre reportasjen skal du legge vekt på alle utfordringene personen møter, og svakheter ved det systemet som skal sørge for at han eller hun får et godt liv.

La gjerne den du intervjuer, få lese gjennom tekstene dine og korrigere dem før du ferdigstiller reportasjene.

Dersom du ønsker at andre enn læreren din skal lese reportasjene, må du be intervjuobjektet om lov.

Til ettertanke

  • Var det skummelt å ta kontakt med en person med nedsatt funksjonsevne? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Hvordan tror du personen opplevde at du tok kontakt?
  • Hvilke av de to reportasjene mener du er viktigst dersom du skulle ha publisert teksten i lokalavisen?

NB! Husk å følge opp bekjentskapet etter at du er ferdig med jobben.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.01.2021

Læringsressurser

Representasjon i mediene