Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du utforske og reflektere over hvordan urfolk og minoriteter er representert og blir presentert i norske medier.

Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du

  • forstå begrepet stigmatisering og kjenne til eksempler på hvordan urfolk, innvandrere og andre minoriteter opplever at de blir stigmatisert i norske medier
  • reflektere over hvorfor noen grupper er underrepresentert i mediene, og forstå hvorfor det er viktig at folk som tilhører minoritetsgrupper selv deltar i produksjon og presentasjon av medieinnhold
  • vite hvordan du gjennomfører et kvantitativt dokumentstudium