Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, demokrati og medborgerskap

Mediene har en viktig rolle i et demokrati. De formidler informasjon og er en arena for politisk debatt. En sentral rolle for redaksjonelle medier er å avsløre maktmisbruk. Medborgerskap handler om ytringsfrihet og om at alle har mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeidsliv.

Pressens rolle i demokratiet

Dersom et demokrati skal fungere, må alle ha tilgang til informasjon og mulighet til å ytre egne meninger. Medienes rolle er derfor å formidle mest mulig sann informasjon, sette viktige saker på dagsordenen, være en arena for offentlig debatt og stille kritiske spørsmål til dem som har makt.

Læringsressurser

Pressens rolle i demokratiet