Hopp til innhold

Oppgave

Mediesystemer og demokrati

Sammenlign styreform, mediestruktur og graden av pressefrihet i land fra flere verdensdeler.

Kvinner deltar i protest mot mediesensur. De har bred, svart teip klistret over munnen. Foto.
  • Hvilke fem land skåret lavest på World Press Freedom Index ?
  • Hvilke fem land skårer høyest?
  • Hvilken sammenheng finner du mellom mediestruktur og graden av demokrati og ytringsfrihet (demokratiindeks)? Ta utgangspunkt i statistikken du finner her: FN-sambandet: statistikk

Bruk registreringsskjemaet for pressefrihet i kartleggingsarbeidet:

Filer

Sist faglig oppdatert 01.02.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Pressens rolle i demokratiet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell