Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, demokrati og medborgerskap

Mediene har en viktig rolle i et demokrati. De formidler informasjon og er en arena for politisk debatt. En sentral rolle for redaksjonelle medier er å avsløre maktmisbruk. Medborgerskap handler om ytringsfrihet og om at alle har mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeidsliv.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

Som individer har vi rett til å tenke hva vi vil, og til å sette ord på det vi tenker. Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for ethvert demokrati. Men med denne friheten følger et ansvar. I dette emnet lærer du å bruke ytringsfriheten din på en virkningsfull og forsvarlig måte.

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar